Όφελος από την χρήση Cooling Pads

Μερικά από τα οφέλη της χρήσης cooling pads σε φορητούς υπολογιστές (NoteBooks)

1.  Ο φορητός σας υπολογιστής δεν θα υπερθερμαίνεται και θα είναι πιο άνετος στην χρήση

2.  Ο φορητός σας υπολογιστής θα “κρατήσει¨πιο πολύ χρόνο και θα γλυτώσετε έξοδα από βλάβες.

3.  Λιγότερες πιθανότητες ξαφνικής αστοχίας του φορητού σας με συνέπεια έξοδα επισκευής αλλά και απώλεια σημαντικών δεδομένων

4.  Η χρήση του cooling pad θα σας προσφέρει επίσης μια σταθερή βάση εργασίας.

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα οτι η χρήση του cooling pad είναι επιβεβλημένη ειδικά στην χώρα μας , που έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Για ένα μικρό κόστος τα οφέλη είναι πολλαπλάσια/

 

Σχετικά άρθρα