Δημιουργία Ιστοσελίδων

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

Ανάλυση των αναγκών σας

Με την προσωπική συνάντησή μας θα αναλύσουμε τις ανάγκες που έχετε για την παρουσία σας στο Διαδίκτυο  και θα καταλήξουμε σε ένα πλάνο που σας ταιριάζει.

Κατοχύρωση του ονόματος της Ιστοσελίδας σας

Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το όνομα της Ιστοσελίδας σας και αν είναι διαθέσιμο να το κατοχυρώσετε.

Σχεδιαστικό

Αφού συζητήσουμε , θα σας προτείνουμε κάποιες κατευθύνσεις στο σχεδιαστικό/εικαστικό τμήμα της Ιστοσελίδας σας

Τελικό στάδιο

Θα υλοποιήσουμε ότι έχουμε συμφωνήσει στα προηγούμενα στάδια και θα δημιουργηθεί η Ιστοσελίδα σας. Θα έχετε  την δυνατότητα να βλέπετε την πορεία των εργασιών σε προσωρινό δικό μας Ιστότοπο, έτσι ώστε να αλλάξουμε κάποια λεπτομέρεια που δεν είχε προβλεφθεί.Κατόπιν η Ιστοσελίδας αφοί έχουμε πάρει την σύμφωνη γνώμη σας θα ανέβει στον δικό σας χώρο.