Διόρθωση του Critical Error – Start Menu and Cortana aren’t working’ Critical Error

FIX-Your-Start-Menu-Is-Not-Working-We-Will-Try-To-Fix-It-The-Next-Time-You-Sign-InΈχετε αναβαθμίσει στα Windows 10 και είστε ευχαριστημένοι. Όμως το λειτουργικό είναι νέο ακόμη και παρά το εκτεταμένο Beta Testing, παρουσιάζει κάποια σφάλματα (Bugs).

Έτσι λοιπόν μπορεί υπό προϋποθέσεις να δείτε ένα παράθυρο μηνύματος όταν ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας με το μήνυμα “Critical Error – Start Menu and Cortana aren’t working’ Critical Error”. Η μόνη ενέργεια που σας αφήνει να κάνε τε είναι αποσύνδεση (sign out). Δυστυχώς το παραπάνω σφάλμα δεν διορθώνεται με επανεκκινήσεις του υπολογιστή σας.

Προσωρινή λύση του προβλήματος

Μια λύση προσωρινά είναι να κάνετε επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία με δίκτυο και κατόπιν πάλι σε κανονική λειτουργία

Πως γίνετε αυτό

Στην οθόνη που σας βγάζει το μήνυμα πατάτε Alt+Ctrl+Del και επιλέγετε διαχείριση εργασιών (Task manager).

Κατόπιν επιλέγετε Αρχείο–>Νέα εργασία και πληκτρολογείτε msconfig. Στο παράθυρο που σας βγαίνει πηγαίνετε στην καρτέλα εboot τσεκάρετε το ασφαλή λειτουργιά και δίκτυο και κάνετε επανεκκίνηση. Όταν ξεκινήσει ο υπολογιστής σε ασφαλή λειτουργία κάνετε τις ίδιες κινήσει μόνο που τώρα  ξετσεκάρετε την ασφαλή λειτουργία(Safe Mode) και κάνετε επανεκκίνηση. Συνήθως ο υπολογιστής ξεκινά κανονικά.

Από την 1 Οκτωβρίου 2015 η Microsoft ανακοίνωσε ενα update to οποίο επιλύει τα θέματα του start menu (Kb3093266)

 

Σχετικά άρθρα