Διόρθωση του Critical Error – Start Menu and Cortana aren’t working’ Critical Error

Διόρθωση του Critical Error – Start Menu and Cortana aren’t working’ Critical Error

Έχετε αναβαθμίσει στα Windows 10 και είστε ευχαριστημένοι. Όμως το λειτουργικό είναι νέο ακόμη και παρά το εκτεταμένο Beta Testing, παρουσιάζει κάποια σφάλματα (Bugs). Έτσι λοιπόν μπορεί υπό προϋποθέσεις να δείτε ένα παράθυρο μηνύματος όταν ξεκινήσετε τον υπολογιστή...

Pin It on Pinterest